بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

شرکت خودرومن(علیزاده)

توضیحات

شرکت خودرومن(علیزاده)

40درصدپیش پرداخت

تحویل فوری

سندکارت پلاک بنام

اقساط4تا24ماه

02632727208

09126610983

02632711199

کرج-مهرویلا بلوار دانش اموز روبروی دادسرای ناحیه 4نمایشگاه تخت جمشید(علیزاده)

اینستا:khodroman

وبسایت:www.khodroman.com

تلگرام:@khodroman

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------