بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

تحقیقات فنی مهندس(نیک آب سپاهان انحصاری مکانیک آب)

توضیحات

 * کامل ترین مرجع :

 

* ارائه نقشه راه های علمی وفنی با رعایت الزامات استانداردهای جهانی رایج در صنعت آب .

* ارائه کاتالوگ مشخصات معتبر فنی انواع لوله ، تبدیل ، سه راه ، زانو ، فلنج ، شیر آلات و غیره ...

* محاسبه و طراحی سیستم تانک های ضربه گیر شامل ادوات ایمنی ، شیر اطمینان ، تابلوی فرمان الکتریکی ، لول گیج مغناطیسی ، کمپرسور وغیره .

*طراحی وساخت تجهیزات مقبله با ضربه قوچ .

*طراحی و ساخت فلایول .

www.nicab.ir

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------