پرستار کودک و سالمند در منزل

پرستار کودک و سالمند در منزل

توضیحات

 اعزام پزشک، پرستار، فیزیوتراپیست و مراقب سالمند و کودک در منزل و بیمارستان بصورت روزانه، شبانه، شبانه روزی و مقطعی.

مرکز پارسیان مهرپرور با بیش از 15 سال سابقه فعالیت با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خدمات پرستاری: تزریقات، وصل سرم، پانسمان، سونداژ، گاواژ،پرستار درمنزل، کمک بهیار در منزل و ...

ادرس سایت  www.mehrparvar.com

پرستار کودک، پرستار سالمند بصورت روزانه، شبانه، شبانه روزی و مقطعی در منزل و بیمارستان.

اعزام پرستار و مراقب کودک و سالمند

شماره تلگرام جهت عضویت در کانال : 09303232559

پیامک به شماره 02144442410 جهت دریافت شماره از طریق پیامک

توضیحات

 اعزام پزشک، پرستار، فیزیوتراپیست و مراقب سالمند و کودک در منزل و بیمارستان بصورت روزانه، شبانه، شبانه روزی و مقطعی.

مرکز پارسیان مهرپرور با بیش از 15 سال سابقه فعالیت با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خدمات پرستاری: تزریقات، وصل سرم، پانسمان، سونداژ، گاواژ،پرستار درمنزل، کمک بهیار در منزل و ...

ادرس سایت  www.mehrparvar.com

پرستار کودک، پرستار سالمند بصورت روزانه، شبانه، شبانه روزی و مقطعی در منزل و بیمارستان.

اعزام پرستار و مراقب کودک و سالمند

شماره تلگرام جهت عضویت در کانال : 09303232559

پیامک به شماره 02144442410 جهت دریافت شماره از طریق پیامک

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید …