بانک مشاغل ایران

بانک مشاغل ایران

بیجابز

گواهینامهHSE

توضیحات

مشاوره و استقرار سیستم HSE

 

 

قابل توجه شرکت های پیمانکاری و پروژه محور

مشاوره استقرار و پیاده سازی HSE تا اخذ گواهینامه از مؤسسات معتبر بین المللی

HSE PLAN :

تعیین چارچوبی برای یک سیستم مدیریت یکپارچه - تلفیقی از استانداردهایISO14000 , OHSAS18000–قابلیت پیاده سازی در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی – قابل پیاده سازی در شرکتهای پیمانکاری-كسب امتيازدرمناقصات

-استقرارسیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ، شناسايي مخاطرات و ارزيابي ريسك 
تدوینHSE PLAN ،اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار ،مشاوره و تامين لوازم حفاظت فردي و گروهي ،آموزش هاي عمومي و تخصصي HSE و ...
ونيزبرگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط ، همراه با اعطای گواهینامه معتبر بین المللی

گروه مهندسی راهبردصنعت

همراه کارشناس 3730933-0939:

تلفن تماس:88249520-88484625

 

 

تبلیغات مرتبط بیجابز با این آگهی

-----------------------------------------