وسایل نقلیه - خودرو : صفر كيلومتر رکوردی ثبت نشده است